W dniu 8 maja 2018r. nasza szkoła przyjęła imię

Jana Pawła II,

został poświęcony sztandar szkoły.

8 maja 2018r zapisze się w dziejach naszej szkoły, społeczności parafialnej i lokalnej jako jeden z najważniejszych, bowiem tego dnia odbyła się długo oczekiwana uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Przygotowania do tej historycznej chwili trwały kilka miesięcy. Propozycja zmiany patrona szkoły z im. Bohaterów Westerplatte na imię Jana Pawła II - patrona likwidowanego gimnazjum, spotkała się z akceptacją społeczności szkolnej, władz świeckich i kościelnych. Obchody uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję bp Adama Odzimka w kościele św.Jadwigi w Odrzywole, na której został poświęcony sztandar ufundowany przez ks. kanonika Adama Łukiewicza, proboszcza naszej parafii.

Główna część oficjalnej uroczystości prowadzona przez nauczycieli p. Barbarę Jackowską i p. Andrzeja Gapysa miała miejsce na hali sportowej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klas III gimnazjum polskim tańcem narodowym – polonezem przygotowanym przez nauczycielkę wych. fizycznego Ewelinę Wójcik, wprowadzili wszystkich w klimat uroczystości. Pani dyrektor Anna Zbrowska powitała serdecznie zacnych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Pośród nich znalazły się władze samorządowe, powiatowe i oświatowe, nauczyciele, dyrektorzy szkół, zaprzyjaźnione instytucje i sponsorzy szkoły. Wyrazem szacunku i uznania dla honorowych gości były pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru. W naszej szkole powstało miejsce Pamięci Patrona Szkoły, gdzie zamieszczone jest popiersie Jana Pawła II, sztandar szkoły oraz słowa Patrona: „Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi też czuć się bezpiecznie, wiedzieć co może, a czego mu nie wolno robić”, które inspirują i motywują nas wszystkich do wytężonej, sumiennej pracy. Ważnym akcentem było właśnie poświęcenie tego miejsca oraz całej szkoły po odbytym remoncie. Doniosłą chwilą dla wszystkich było przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Rady Gminy Odrzywół na ręce pani dyrektor i odczytanie Uchwały w sprawie nadania im. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole przez Stanisława Gapysa przewodniczącego Rady Gminy. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja Sztandaru oraz uroczyste ślubowanie przedstawicieli uczniów z poszczególnych klas. Następnie pani dyrektor ogłosiła dzień 16 października – Dniem Patrona Szkoły. Całą uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny pt. „O tym, co w życiu ważne” zaprezentowany przez uczniów naszej szkoły, a przygotowany bardzo starannie przez polonistki p. Bernadetę Gajdę i p. Małgorzatę Galant oraz muzyka p. Krzysztofa Porębskiego. Program artystyczny dostarczył niezapomnianych wzruszeń i przekazał wiele cennych wartości: miłość do ojczyzny, wiarę, nadzieję oraz otwartość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, którym wierny był przez całe życie Św. Jan Paweł II – niekwestionowany autorytet moralny naszych czasów. Scenografię, będącą dopełnieniem całej uroczystości przygotowały p. Monika Gapys, p. Małgorzata Korycka, p. Grażyna Gapys. Na zakończenie Dyrektor Szkoły p. Anna Zbrowska podziękowała wszystkim za udział w tak ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu oraz pomoc w jej przygotowaniu, przede wszystkim wicedyrektor p. Barbarze Rataj, ks. Markowi Strzępkowi oraz nauczycielom, pracownikom i rodzicom. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć wystawę pt. „Papież Jan Paweł II – dar Polski dla świata” oraz prace konkursowe uczniów szkoły „Jan Paweł II w oczach dzieci”, a także otrzymać pamiątkowe kalendarze przygotowane specjalnie na tę okoliczność. Przybyli goście mogli zostawić trwały ślad tego wyjątkowego dnia, dokonując wpisów do pamiątkowej księgi.

                                                                                                  Bernadeta Gajda

                                                                                                 Małgorzata Galant

Zdjęcia z uroczystości w galerii.