syg    Bezpieczeństwo w czasie przerwy świątecznej i ferii zimowych

22 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem, odnośnie bezpiecznego zachowania się podczas przerwy świątecznej i zbliżających się ferii zimowych.

W trakcie pogadanki, sierż. szt. Artur Bednarczyk z Komisariatu Policji w Odrzywole, poinformował naszych uczniów o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego, kiedy to niejednokrotnie dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, wynikających m.in. z zabaw na śniegu, czy też przebywania na pokrytych lodem jeziorach, rzekach , stawach. Ogromnym niebezpieczeństwem w tym okresie są również fajerwerki i różnego rodzaju petardy, które tylko z pozoru pełnią funkcję swoistego rodzaju rozrywki, a w rzeczywistości stanowią niebezpieczny produkt wybuchowy.

Informacje, o skutkach tych wszystkich zagrożeń, miały przestrzec nasze dzieci przed bezmyślnymi zachowaniami, które niejednokrotnie prowadzą do nieszczęść.

Wierzymy,że nasi uczniowie, słuchając tych wszystkich przestróg, spędzą ten wolny czas niezwykle przyjemnie i przede wszystkim bezpiecznie.

M. Abramczyk

policj